Regulamin sklepu Vanaheim.pl

 

I. WSTĘP

 1. Sklep internetowy Vanaheim.pl prowadzony przez firmę VANAHEIM BARTOSZ MATYCHOWIAK z siedzibą w Krakowie 31-512, ul. Lubicz 34/6 , REGON 120950042, NIP 9451918472, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem internetowym https://vanaheim.pl („SKLEP”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest firma Vanaheim Bartosz Matychowiak z siedzibą w Krakowie, adres: 31-512 Kraków, Lubicz 34/6.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie („Towar” lub „Towary”).
 3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach Towaru, w szczególności o jego cenie, materiale z którego jest wykonany, itp.
 6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

 1. Sklep umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi drogą elektroniczną przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („KLIENT”), a Sklepem.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Vanaheim.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności gdy uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Vanaheim.pl podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 6. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  2. Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  3. Nie Rozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  4. Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
  5. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

 

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary ze strony Sklepu (on-line), zgodnie z procedurą składania zamówień określoną w Regulaminie.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą przyjęte przez obsługę w pierwszym dniu pracy sklepu internetowego.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności zakładania konta w Sklepie (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Potwierdzam zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zamówienie” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostanie poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi zawarcie umowy sprzedaży.
 8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, oraz danych teleadresowych Klienta i Sklepu. Wskazana wyżej wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:
  1. dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru,
  2. transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Przelewy24 
  3. lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 11. Sprzedawca oświadcza, że nie będą wystawiane faktury VAT na podstawie paragonów dokumentujących zakup Towarów w Sklepie Internetowym przez kupujących, którzy nabyli Towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie przekazali danych koniecznych do wystawienia faktury VAT.
 12. Kupujący działający jako przedsiębiorca, który zamierza nabyć Towary w Sklepie Internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązany jest przekazać dane umożliwiające Sprzedającemu wystawienie faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed zawarciem umowy sprzedaży Towarów.
 13. Sprzedawca wystawi fakturę na żądanie konsumenta, na podstawie przedstawionego przez niego paragonu dokumentującego nabycie Towarów w Sklepie Internetowym (TYLKO jeżeli znajduję na nim NIP), zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

 

IV. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

 1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane (z wyłączeniem produktów o opóźnionym terminie płatności - informacja zawarta w opisie produktu)
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient zobowiązuje się dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu b niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Termin dostawy jest zależny od informacji podanej na stronie produktu w Sklepie:
  1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami (kontaktując się z obsługą Sklepu przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://vanaheim.pl/pl/content/29-kontakt-z-nami; mogą pojawić się dodatkowe koszta transportu) lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, oraz płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  2. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta
 6. Aktualne koszty dostawy można znaleźć pod adresem https://vanaheim.pl/pl/content/35-metody-wysylki-cennik
 7. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną wybraną przez klienta - Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Sklep umożliwia także odbiór Towarów w sklepie stacjonarnym wskazanym w pkt 6. i następnych, a także w paczkomatach Inpost.
 8. Wszystkie przesyłki realizowane są serwisem kurierskim bądź do maszyn Paczkomat - za czas i jakość dostarczenia przesyłki przez przewoźnika Sklep nie ponosi odpowiedzialności
 9. Zamówienia przedpłacone, o wartości powyżej 400 (słownie: czterystu) złotych, wysyłane są na koszt Sklepu na terenie kraju (dostępne wybory to Kurier Inpost lub Paczkomat Inpost) - z wyłączeniem przesyłek dużych gabarytowo, odpowiednio oznaczonych w opisie produktu.
 10. W innym wypadku, koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia( koszt różni się w zależności od wybranej metody dostawy).
 11. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
 12. Klient może odebrać zamówione Towary w punkcie odbioru towarów w Krakowie, zlokalizowanym przy ul. Lubicz 34/6 (dalej: „PUNKT ODBIORU”). Informacje o godzinach pracy można znaleźć tutaj ->https://vanaheim.pl/pl/content/8-o-nas
  1. W celu odbioru zamówionego Towaru w Punkcie odbioru, przy składaniu zamówienia należy zaznaczyć opcję „odbiór osobisty.” Klient zostanie powiadomiony o możliwości odbioru zamówionego Towaru wiadomością mailową. Odbierając zamówiony Towar Klient zobowiązany jest okazać osobie wydającej Towar dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w celu potwierdzenia tożsamości składającego zamówienie oraz odbierającego Towar.
  2. Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 11.00 z opcją odbioru w Punkcie odbioru zazwyczaj są gotowe do odbioru w tym samym dniu po godzinie 16.00.
  3. Towar zamówiony z opcją odbioru w Punkcie odbioru można odebrać w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt. a. powyżej.
  4. W razie wyboru przez Klienta opcji odbioru dostawy towarów w Punkcie odbioru w Krakowie, zapłata za zamówione Towary może być dokonana w formie przedpłaty lub płatności przy odbiorze
  5. W Punkcie odbioru Klienci mogą także dokonać zwrotu towarów zamówionych w Sklepie i odebranych poza Punktem odbioru, w ramach wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość.
 13. Dostawy Towarów realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i krajów wspólnoty UE
  1. w przypadku wysyłki poza granice kraju, ceny dostawy są inne i są przeliczane automatycznie w zależności od kraju dostawy

 

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów.. W/w cena nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w mailu.
 2. Ceny produktów w sklepie podawane są w wybranej walucie (PLN/EUR) i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT i wszystkie inne podatki.
 3. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
  1. „za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy
  2. tradycyjnym przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności elektronicznej , realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24/ Paypal przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy24/Paypal) w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
 4. Vanaheim.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 5. Aktualne informacje do płatności można znaleźć pod adresem https://vanaheim.pl/pl/content/5-sposoby-platnosci

 

VI. REKLAMACJE TOWARÓW

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Vanaheim.pl odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Vanaheim.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres magazynu:
  Vanaheim.pl
  Lubicz 34/6
  31-512 Kraków
  z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep Vanaheim.pl”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
  1. złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad lub wadę usunie, albo
  2. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.
 8. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:
  1. Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
   1. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/);
   2. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html);
   3. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).
  2. Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
  3. Jeżeli Klient zakupu Towarów jako konsument, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.

  4. Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy link do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.
   Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR, celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.
  5. Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: sklep@vanaheim.pl
 9. Postanowienia niniejszego pkt. VI. ust. 1-8 powyżej stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

VII. ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną przesłanego na adres: sklep@vanaheim.pl, w tytule wiadomości uwzględniając numer zamówienia.
 4. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 5. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy:
  Sklep Vanaheim.pl
  Lubicz 34/6
  31-512 Kraków
  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towary przed upływem terminu 14 dni.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych Towarów lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania. (Przykładowo, usunięcie folii z produktu nie zmniejsza jego wartości, uszkodzenie części ‘w pudełku’ już tak)
 10. Klient może również dokonać zwrotu Towarów po wykonaniu prawa odstąpienia poprzez dostarczenie Towarów do sklepu stacjonarnego.
 11. Postanowienia niniejszego pkt VII. stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży Towarów i usług w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  2. Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
  3. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów.
 2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży Towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt. 1. ppkt. b) i c) powyżej.
 3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
  1. Dostęp do sieci Internet,
  2. Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Microsoft Edge, Chrome, Opera, FireFox lub podobne),
  3. Posiadanie konta poczty elektronicznej.
 4. Vanaheim.pl informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PRZEZ VANAHEIM.PL DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU

 1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest Vanaheim Bartosz Matychowiak  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 3. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
  1. w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży Towarów ze Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;
  2. w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu;
  3. w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisów prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
  4. jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili;
  5. w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu Towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie zgoda Użytkownika Sklepu udzielona przez akceptację określonych ustawień plików COOKIES, która nie jest obowiązkowa i może być odwołana w każdej chwili.
  6. w celach marketingowych - na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu Vanaheim.pl lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów; Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem,
  7. w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu,
  8. w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
 4. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub określone wykorzystanie plików COOKIES. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
 5. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują ze Sklepem przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatności za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
 6. Sklep udostępnia dane Użytkowników następującym podmiotom:
  • OVH Sp. z o.o. ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław
  • InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków
  • FedEx Express Poland Sp. z o.o. ul. Annopol 19 03-236 Warszawa
  • DPD Polska Sp. z o.o. ul. Mineralna 15 02­274 Warszawa
  • PayPro Spółka Akcyjna, ul. Kanclerska 15 60-327 Poznań
  • PayPal Inc., 2211 N First St, San Jose, CA 95131, USA
  • The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE Ste 5000 Atlanta GA, USA
  • UPS POLSKA SP Z O O, ul. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa
 7. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.
 8. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia lub dezintegracji, takie jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu aktualnego certyfikatu bezpieczeństwa oraz systemu zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami oraz współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych.
 9. Na zasadach określonych w RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora, w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.X. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM Vanaheim.pl

 1. Dołączyć do Klubu Gracza może każda osoba, która dokona zakupu w sklepie Vanaheim poprzez Internet bądź w sklepie stacjonarnym.
  1. W przypadku zakupów przez Internet wymagane jest zarejestrowanie się jako Klient (wyjście ze sklepu z koszykiem jako 'Gość' - bez rejestracji - nie daje uprawnienia do udziału w Klubie Gracza).
  2. W przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym wymagany jest jednorazowy zakup na kwotę większą lub równą 150 zł.
 2. Uczestnictwo w Klubie Gracza daje prawo do otrzymywania Punktów Klubu Gracza (zwanych dalej 'Punktami') za dokonane zakupy oraz dalsze korzystanie z Punktów Klubu Gracza poprzez ich zamianę na bony lub zniżki w sklepie stacjonarnym.
 3. Punkty za dokonane zakupy naliczają się w terminie 14 dni od daty wysłania towaru zamówionego przez sklep internetowy. Za towary zakupione w sklepie stacjonarnym punkty są naliczane od razu w momencie zakończenia transakcji.
 4. Przelicznik: 20 zł = 1 Punkt Klubu Gracza
 5. Punkty można wymieniać na:
  1. bony (poprzez stronę internetową)
  2. jednorazowe zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym.
 6. Przelicznik: 1 Punkt Klubu Gracza = 40 gr zniżki
 7. Minimalna ilość punktów, jaką można wymienić na bon bądź zniżkę w sklepie stacjonarnym to 20 punktów.
 8. Bony i zniżki pochodzące z Punktów można użyć w dowolnym kolejnym zamówieniu, którego całkowita wartość jest większa lub równa 150 zł. Może to być zamówienie internetowe bądź zakup w sklepie stacjonarnym.
 9. Bony i zniżki pochodzące z punktów ŁĄCZĄ SIĘ z innymi promocjami w sklepie Vanaheim, zarówno stacjonarnie jak i przez Internet.
 10. Bony i zniżki pochodzące z programu Klub Gracza mogą zostać użyte na dowolne produkty z naszej zwykłej oferty, z wyjątkiem:
  1. usług dodatkowych, takich jak Mail Order
  2. napojów i przekąsek
 11. Za powyższe usługi i produkty nie są również naliczane Punkty Klubu Gracza.

 

XI. REGULAMIN REZERWACJI STOŁÓW

 1. Sklep Vanaheim oddaje do dyspozycji graczy dwie sale klubowe. Korzystający z sal zobowiązują się do przestrzegania poniższych postanowień. Niedostosowanie się do nich może skutkować odmową lub całkowitym zakazem korzystania z Klubu w przyszłości.
 2. Sklep Vanaheim daje opcję rezerwacji miejsca do grania. W tym celu przewidziane są osobne stoły do gry. Rezerwację można wykonać TYLKO przez stronę vanaheim.pl, wykonując poprawnie wszystkie czynności podane poniżej:
  1. Wejdź do kategorii http://vanaheim.pl/pl/1954-rezerwacja-stolow
  2. dodaj odpowiadającą Ci rezerwację do koszyka
  3. nie dodawaj do koszyka innych rezerwacji ani innych towarów
  4. zrealizuj zamówienie wybierając jedną z opcji płatności z góry
  5. poczekaj aż sklep zmieni status Twojego zamówienia na ‘Rezerwacja zaakceptowana’.
 3. Stoły dostępne są w godzinach 15:00 – 20:00 w dni powszednie oraz 11:00 – 16:00 w soboty.
 4. Rezerwacje wykonane niepoprawnie będę usuwane.
 5. Przy rezygnacji do 24h przed czasem rozpoczęcia rezerwacji przysługuje zwrot wpłaconych środków.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji bez podania powodów (przysługuje wtedy pełny zwrot wpłaty).
 7. Opcja rezerwacji na kolejny tydzień pojawia się w sobotę w tygodniu poprzedzającym. Opcja rezerwacji na dany dzień znika o godzinie 14:30 tego dnia lub w momencie wyczerpania stołów dostępnych do rezerwacji na ten dzień.
 8. Opłata za rezerwację wynosi 20 PLN - płatne z góry, przy składaniu rezerwacji przez stronę - jeżeli nie otrzymasz maila potwierdzającego skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo na adres: sklep@vanaheim.pl
 9. Rezerwację możesz odebrać w odpowiadających Ci godzinach. Zarezerwowany stół nie zostanie udostępniony innym graczom aż do zakończenia czasu rezerwacji.
 10. Po zakończeniu gry korzystający z sali zobowiązani są do:
  1. zebrania wszystkich elementów terenu wykorzystanych podczas grania i umieszczenia ich w pudłach pod stołami
  2. pozostawienia miejsca gry w czystości
  3. zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń lub nieprawidłowości do obsługi sklepu.

 

XII. ZAPISY KOŃCOWE

 1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub przepisy innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.
 5. Vanaheim.pl może dokonać zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, uprzedzając klientów drogą mailową z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W szczególności na konieczność zmiany Regulaminu mogą wpłynąć następujące okoliczności:
  1. zmiana przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych, interpretacji, wyjaśnień lub zaleceń wydanych przez właściwe urzędy lub organy, jeśli ma ona wpływ na kwestie objęte Regulaminem;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem spowodowana względami technicznymi i technologicznymi, względami bezpieczeństwa, usprawnieniem działania Sklepu lub podniesieniem jakości świadczonych przez Vanaheim.pl usług;
  3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności lub usług, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług;
  4. zmiana sposobów płatności lub wysyłki oraz zmiana kosztów wysyłki;
  5. konieczność wprowadzenia zmian redakcyjnych;
 6. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po wejściu w życie zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 7. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

 

Regulamin wszedł w życie z dniem 1.02.2023 r.Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Razem 0,00 zł

Przejdź do Zamówienia >>